Ingrid Redbark Wallander

Titel:
Programansv. Masterprogram i samtida dansdidaktik
Avdelning:
Institutionen för danspedagogik
Telefon:
08-49 400 886
E-post:
ingrid.redbark.wallander@uniarts.se

Ingrid Redbark Wallander, högskolelektor i dans, programansvarig för Master i samtida dansdidaktik.

Ingrid Redbark Wallander är utbildad vid dåvarande Danshögskolan 1976-1979 i Stockholm och var efter sin utbildning under många år verksam som dansare inom både fria grupper och institutionsensembler, bl.a. Östgötabaletten och E.L.D.

Nu är hon doktorand i dansvetenskap vid Stockholms Universitet samt undervisar i dansteori, bl.a. vid DOCH, Stockholms universitet och Stockholms estetiska gymnasium.

Hon har varit styrelsemedlem i NOFOD (Nordiskt forum för dans) mellan 2002-2006, först som sekreterare och mellan 2004-06 som dess ordförande. Sedan 2010 har varit projektanställd hos Skolverket, först med utveckling av estetiska programmets dansinriktning och sedan med Kungliga Svenska Balettskolans yrkesdansarutbildning.

Hon har lång erfarenhet som föreläsare inom framför allt dansteori, men under senare år även inom Gymnasieskolan 2011’s nya kurser, samt betyg och bedömning.

Sedan 2012 är hon medlem i redaktionskommittén för Nordic Journal of Dance.

Share |
Ingrid Redbark Wallander 43.jpg