Camilla Wiehen

Titel:
Högskoleadjunkt i dans för barn och unga
Avdelning:
Institutionen för danspedagogik
Telefon:
08-562 274 75
E-post:
camilla.wiehen@doch.se

Camilla Wiehen är högskoleadjunkt i dans för barn och unga. På DOCH undervisar hon i improvisation och kompositionsdidaktik. Inom kurserna Dans för barn och unga undervisar hon i modern och nutida dans. Hon handleder även studenterna i praktikskolan och arbetar med Mix it-gruppen och dess koreografiska verksamhet.

Camilla är utbildad i modern och nutida dans, klassisk balett och barndans vid dåvarande Danshögskolans pedagogutbildning 1983-1986. Hon vidareutbildade sig i New York vid Martha Graham School och José Limon Dance Studio.

Hon har arbetat som frilansande dansare i föreställningar för barn och vuxna, arbetat som repetitör och koreografassistent, medverkat i dansfilm samt deltagit i rekonstruktioner av svensk fridans från 1930-1940-tal.

Hon har undervisat barn, ungdomar och vuxna, amatörer såväl som blivande professionella. Bland annat i Solna Kulturskola med estetiskt program och på Solna Dansteater där hon undervisat i balett och modern och nutida dans. Hon har också undervisat i improvisation och komposition på Svenska Balettskolan och i modern och nutida dans samt improvisation och komposition på Balettakademiens Dansarutbildning, Streetlinje och Dansarlinje.

Camilla medverkade i det konstnärliga utvecklingsprojektet Koreografisk verksamhet för barn vilket resulterade i bildandet av en dansgrupp knuten till inriktningen dans för barn och unga på DOCH. Gruppen är ett samarbetsprojekt med Balettakademien. Hon har också arbetat fram workshops för barn i samarbete med musiker, konstpedagog och dansare i olika åldrar där målet var att ge barn möjlighet att uppleva dans genom att se, utöva och vara medskapande.

Idag undervisar Camilla på Balettakademien i Danskurserna där hon är initiativtagare till modern och nutida dans för barn och unga. Hon undervisar också på Kungliga Svenska Balettskolan och är ombedd att utveckla och presentera träning i modern och nutida dans för de yngre åldrarna. Camilla ger även fortbildningskurser för lärare och danspedagoger runt om i landet.

På uppdrag av Skolverket är Camilla medlem i juryn för färdighetsprov inför åk 4 till Svenska Balettskolan i Piteå, Göteborg och Stockholm.

Share |
Camilla Wiehen 34.jpg