Annika Notér Hooshidar

Titel:
Högskolelektor
Avdelning:
Institutionen för danspedagogik
Telefon:
08-49 400 883
E-post:
annika.noter.hooshidar@doch.uniarts.se

Annika Notér Hooshidar är huvudlärare i modern och nutida dans samt högskolelektor i dansinterpretation och i modern och nutida dans.

Annika Notér Hooshidar är utbildad vid dåvarande Danshögskolan 1976-1979 i modern och nutida dans, barndans och med klassisk balett som tillval. Hon vidareutbildade sig i New York 1979-1980 i modern och nutida dans för bl.a. Ruth Currier, Viola Farber och på Cunninghamskolan. Annika har kontinuerligt deltagit i sommarkurser för olika internationella gästpedagoger i modern och nutida dans, balett samt modern jazz.

Annika har undervisat på Danshögskolans danspedagogutbildning i modern och nutida dansteknik 1980-1982 och från 1994 och framåt. Idag är hennes huvudsakliga undervisning inriktad mot ämnesdidaktik. Annika handleder också studenter i självständigt arbete (examensarbete). Sedan 2003, lektor i dansinterpretation på Danshögskolan och 2003-2009, prefekt för Danshögskolans dansarutbildning. De första tre åren gavs den som en ettårig fortbildning, 2006 utformades en treårig dansarutbildning med inriktning modern och nutida dans under ledning av Annika. Hon är befordrad lektor i modern och nutida dans sedan 2007 och sedan 2012 huvudlärare. Annika arbetade på Balettakademiens Yrkesskola 1994-2003 och har undervisat proffsklasser på Balettakademien och Danscentrum. Hon var gästpedagog på Universitetet i Nice sommaren 1999.

Annika har arbetat som frilansande dansare ett tiotal år. Hon har arbetat med koreografer som Kenneth Kvarnström, Cristina Caprioli, Osnat Opatowsky, Beth Corning, Inger Jacobsson m. fl. 1985-1987 arbetade hon i Östgötabaletten under ledning av Kjell Nilsson. Hon har även arbetat med musikaler som Animalen, A Chorus Line, Cats och barnmusikalen Trollhatten. Annika har turnerat med Riksteatern och hon har arbetat med TV, bl.a. TV-baletten ”Hasta, o älskade brud”, koreografi av Mats Isaksson.

Annika har bedrivit studier vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet 2002, deltagit i kursen ”Reflekterad pedagogisk praktik”, Södertörns Högskola 2008 och studerat på avancerad nivå vid pedagogiska institutionen på Stockholms Universitet 2009/10. Där är Annika, sedan augusti 2010, doktorand i pedagogik med inriktning dans. Hon har presenterat sin forskning på olika konferenser, bland andra Nordisk lärarutbildningskonferens 2012, International Conference on Multimodality, London University 2012 och på DOCHs konferens Close Encounters 2012.

Share |
Annika Notér Hooshidar.jpg