Niklas Hald Niklas Hald

Niklas Hald

Niklas Hald är skådespelare och filosofie doktor.

Forskningsområde

Mitt doktorandprojekt handlar om vad det innebär att spela teater för barn och ungdomar ur skådespelarens perspektiv.

Bakgrund

Jag har sedan min skådespelarutbildning på Teaterhögskolan i Stockholm arbetat på följande teatrar runt om i landet: Stockholms stadsteater, Östgötateatern, 4:e teatern, Riksteatern, Pantomimteatern, Parkteatern, Fria teatern i Högdalen, Skottes musikteater och Friteatern i Sundbyberg.

Förutom ett mindre antal roller i film, tv och radio har jag medverkat i, regisserat och skrivit text och musik till tre egna produktioner för barnradion. Jag har även skrivit tre uppförda pjäser för barn och ungdom samt musik till ett tiotal scenproduktioner.

Parallellt med mitt skådespelande genomförde jag mina magisterstudier i Praktisk kunskap på Södertörns högskola 2007-2009. Jag är sedan hösten 2010 doktorand på StDH och är knuten till Senter for praktisk kunnskap vid Universitetet i Nordland.

Aktuella projekt

Vid sidan av mitt doktorandarbete har jag tillsammans med professor Ingela Josefson lett kursen Kritisk reflektion för skolans skådespelarstudenter och vi genomför nu också en ettårig kurs i Praktisk kunskap för skolans tekniska och administrativa personal.

Kontakt

Niklas Hald
niklas.hald@stdh.uniarts.se
Telefon: 08-49 400 648

Om teater i skolan och skolan som teater

Senter for praktisk kunnskap

Niklas Hald är knuten till Universitetet i Nordland, Senter for praktisk kunnskap.