Bilder från Maria Johanssons disputation

Maria Johansson disputerade på avhandlingen Skådespelarens praktiska kunskap den 1 juni 2012.

Bilderna i bildspelet ovan är  från disputationen vid Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland, Bodø, Norge:

Bild 1: Marias goda disputationstårta

Bild 2: Maria och rektor Pål A. Pedersen

Bild 3: Maria med bedömningskommittén: Svein Haugsgjerd (ordförande), professor Tore Nordenstam (andreopponent) och professor Merete Mazzarella (försetopponent) samt universitetsrektor Pål A. Pedersen.

Bild 4: Universitetet i Nordland

Fotograf: Jenny Tyllström
Share |

Maria Johansson och Pål A. Pedersen, rektor