Maria Johansson, Fotograf: Hinke Tovle

Maria Johansson

Maria Johansson är professor i konstnärlig forskning – inriktning skådespeleri, filosofie doktor i praktisk kunskap, skådespelare och regissör.

Disputation 1 juni 2012

Maria Johansson disputerade på avhandlingen Skådespelarens praktiska kunskap den 1 juni 2012.

Disputationen direktsändes här på StDH via länk från Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland, Bodø där Maria disputerade.

Opponenter var Merete Mazzarella och Tore Nordenstam.

Längst fram till vänster: Maria Johansson, Ph.D. Till höger: Professor Ingela Josefson, huvudhandledare, Stockholms dramatiska högskola

Bakre raden från vänster: Professor Tore Nordenstam, andra opponent, Universitetet i Bergen, professor Svein Haugsgjerd, Universitetet i Nordland, ledare av bedømmelseskomiteen, professor Merete Mazzarella, Helsingfors universitet, första opponent, Pål Pedersen rektor för Universitetet i Nordland, professor.

Läs en uppsats

För att få en introduktion till arbetet kan du läsa Maria Johanssons magisteruppsats Motsägelser och förutsägbarheter som finns för nerladdning här intill. Den finns också publicerad i Slutrapport nr.2, Berättelse och kunskap från Kollegiet för forskning och utvecklingsarbete (FoU) på det konstnärliga området, Dramatiska institutet, 2006.

Maria om sin bakgrund

Min magisterexamen fullgjorde jag vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola innan jag blev antagen som doktorand vid Teaterhögskolan i Stockholm i ett samarbete mellan Södertörns högskola och Stockholms universitet.

Jag är utbildad till skådespelare på Scenskolan i Stockholm 1978-81. Som skådespelare har jag arbetat vid Dramaten, Folkteatern i Gävle, Moderna Dansteatern, Fria Teatern i Högdalen, film, tv, radio.

Jag har även regisserat på Pistolteatern, Martin Mutter, Skottes Musikteater, Göteborgsoperan och Wiraspelen. Dessutom har jag skrivit radiodramatik för barn och barn-tv-serier och undervisat i scenframställning på Operahögskolan i Stockholm.

Kontakt

Maria Johansson
maria.johansson@stdh.uniarts.se
Telefon: 08-49 400 650

Externa länkar

Professorsinstallation

18 december 2013 hölls Marias professorsinstallation på StDH.

Se professorsinstallationen här

Se Marias disputation

1 juni 2012 la Maria Johansson fram sin doktorsavhandling vid universitet Nordland i Bodö i Norge.

Se disputationen

Senter for praktisk kunnskap

Maria Johansson disputerarde vid Universitetet i Nordland.

Till Universitetet i Nordland, Senter for praktisk kunnskap