Barbro Smeds

Barbro Smeds är professor i konstnärlig kunskapsbildning, dramatiker och regissör.

Den 21 april till 5 maj 2012 pågick en finsk scenkonstfestival, FINIMINI, på Turteatern i Kärrtorp; ett gästspel med rötter i det finska, finlandssvenska och svenskfinländska scenkonstlivet. Till föreställningen Identity is a myth som visades där skrev jag text baserad på improvisationer. Arbetet var en del av mitt forskingsprojekt Textens och författarens roll i blandföreställningar

Bakgrund

Under åren har jag skrivit ca 25 pjäser, av vilka en rad sattes upp på Stockholms Stadsteater 1989-2006.

Sedan 2005 håller jag, tillsammans med Bodil Persson, Danshögskolan, kursen Kunskapsreflektion för scenkonstnärer. Det är en fristående ettårig kurs på avancerad nivå.

Här på StDH håller jag kurser i kunskapsreflektion på magisterprogrammen, och tillsammans med professor Ingela Josefson håller jag en ettårig kurs i praktisk kunskap för skolans lärare.

Läs exempel: I högerspalten kan du ladda ned pdf-dokument med exempel på essäer i ämnet Kunskapsreflektion.

Texter

  • Dramaturgi- om formens innehåll och innehållets former, DI:s skriftserie
  • Skakande Situationer: Text i boken Berättelse och Kunskap, rapport från Vetenskapsrådskollegium 2006.
  • Institutionsteatern som konstföretag, Framtidens Kultur

Egen forskning inom området Roll, karaktär och identitet

Praktiska projekt bland annat inom ramen för Nordscen, i samarbete med danska forskningscentret Laboratoriet,.

Aktuella projekt

  • Tidiga stadier i utformandet av en scenisk karaktär, i samarbete med Göteborgs Stadsteater.
  • Melankoli, i samarbete med sångerskan Annette Taranto, koreogeafen Anna Källblad samt Elisabeth Yanagisawa, doktorand på HDK i Göteborg ,och skådespelerskan Lena Nyhlen.
  • Identity is a Myth, projekt i samarbete med finska teatergruppen Viirus under våren 2010.
Share |

Kontakt

Barbro Smeds
barbro.smeds@stdh.uniarts.se
Telefon: 08-49 400 526

Essäer i Kunskapsreflektion

Här kan du ladda ned och läsa tidigare studenters essäer.

Läs mer om Kunskapsreflektion

Kunskapsreflektion pågår 27 jan-24 nov 2012, så du kan inte söka den nu. Eventuellt återkommer kursen och då informerar vi om det och berättar hur du söker här på webbplatsen.