Vi som forskar

Forskningen bedrivs nu i Stockholms konstnärliga högskolas regi, men här presenterar vi de är som är knutna till StDH som lärare, doktorander eller professorer.

 • Nils Claesson

  NIls Claesson är doktorand med inriktning film/fiktion och lärare på kandidatutbildningen Berättande animerad film.
 • Niklas Hald

  Niklas Hald är skådespelare och filosofie doktor.
 • Maria Johansson

  Maria Johansson är professor i konstnärlig forskning – inriktning skådespeleri, filosofie doktor i praktisk kunskap, skådespelare och regissör.
 • Kirsi Nevanti

  Kirsi Nevanti är doktorand och filmregissör. Forskningsområde: kreativa processer och parallella verkligheter i dokumentärfilm.
 • Niklas Rådström

  Niklas Rådström är professor i berättande för scen, film och media.
 • Barbro Smeds

  Barbro Smeds är professor i konstnärlig kunskapsbildning, dramatiker och regissör.