Forskningskollegiets slutrapporter

Dramatiska institutet var förvaltande myndighet för forskningskollegiet, Kollegium för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området, som bildades 2001 och var verksamt fram till 2006. Kollegiet hade stöd från Vetenskapsrådet. I kollegiet ingick Dramatiska institutet, Södertörns Högskola och Teaterhögskolan i Stockholm.

Här presenterar vi kollegiets fyra slutrapporter. De finns att beställa, se kontaktinformation i högerspalten.

Teaterspråk – en teaterpraktika

Ord och begrepp i det praktiska arbetet

Leif Sundberg

Bok med medföljande dvd

Pris: 140 kr + 6 % moms (Carlssons, hösten 2006)


Berättelse och kunskap

En samlingsvolym av Sten Dahlstedt, Peter Englund, Claes Peter Hellwig, Ola Holmgren, Ingela Josefson, Maria Johansson, Thomas Koppfeldt, Per Lysander, Martha Nussbaum och Barbro Smeds.

Pris: 140 kr + 6 % moms


Butiken75Hemliga masker

My Walther och Suzanne Osten

Dvd-rapport och skrift

Pris: 140 kr + 6 % moms


Masken i den europeiska teatern under 1900-talet

Thanos Vovolis

En kunskapsöversikt över användningen av mask i europeisk teater under 1900-talet och svensk teater sedan 1970-talet. Del I-II

Pris: 100 kr + 6 % moms

Share |

Beställ rapporter

Kontakta StDH:s reception, reception.stdh@uniarts.se
Telefon: 08-49 400 000