Böcker

Många av projekten inom konstnärlig forskning och utveckling har publicerats i bokform. Böckerna finns utgivna på förlag och de flesta finns att köpa hos hos. Vissa av böckerna kan du nu beställa i "Butiken" - vår nylanserade webbshop. De böckerna har en rosa knapp bredvid titeln som du klickar på för att komma till butiken. Övriga titlar beställer du via e-postadressen i rutan här intill.

Butiken75Att tala betyder att handla – Om röstundervisningen vid Teaterhögskolan i Stockholm (2008)

Boken dokumenterar den röstpedagogiska tradition som varit något av ett adelsmärke sedan Dramatens elevskolas tid. Som historiska förebilder återfinns storheter som Sif Ruud, Ulla Sjöblom, Torsten Föllinger, Mirka Yemendzakis.

Hösten 2007 gästades Teaterhögskolan i Stockholm av professor Jacqueline Martin, verksam vid Queensland University of Technology (QUT) i Brisbane, Australien. Professor Martin arbetade med att dokumentera röstämnet och de röstpedagoger som varit och är verksamma på Teaterhögskolan. Hon genomförde bland annat intervjuer med lärare som undervisat i röst, sång, talteknik och närliggande ämnen från 1960-talet och fram till idag. Hennes vistelse finansierades med medel från Vetenskapsrådet och genomfördes i samarbete med Institutionen för musik- och teatervetenskap på Stockholms universitet.


Dokumentärfilmarens resa

PeÅ Holmquist genomförde detta projekt i samarbete med tidskriften Film och tv. Det finns dokumenterat i en bok med tillhörande dvd.


Butiken75En lyssnares röst

Susanne Björkman skriver om radiodokumentären. I mer än tre decennier har hon rört sig mellan olika genrer. En lyssnares röst beskriver hennes tidsresa genom ett Sverige i förändring. Boken är illustrerad med personliga fotografier. En dvd med ett urval av Susanne Björkmans mest kända dokumentärer bifogas också. (Carlssons)


... en tid vid teatern

En dokumentär om teater och kulturpolitik. Mats Johansson beskriver och analyserar sina erfareneter av svensk teater i allmänhet och svensk institutionsteater i synnerhet. Vi får följa honom i hans yrkesbana som regissör och teaterchef under ca 50 år. Han är bland annat verksam på stadsteatrarna i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Folkteatern i Göteborg och Riksteatern. Olle Montelius, scenograf och mångårig kollega till författaren har försett boken med illustrativa skisser och teckningar. (Carlssons 2011)


Kära lyssnare, radion som sällskap

Ett konstnärligt utvecklingsarbete av Ylva Mårtens som resulterade i boken Kära lyssnare, radion som sällskap (Carlssons). Boken finns även som ljudbok.

Läs: Läs inledningen till boken; filen finns i rutan här intill.

Ett seminarium om det konstnärliga utvecklingsarbetet hölls på Sveriges Radio den 30 mars 2009. Kerstin Brunnberg samtalar med Ylva Mårtens.

Lyssna: Lyssna på utdrag från seminariet  via länkarna här intill. Kerstin Brunnberg samtalar med Ylva Mårtens.


Ljudbild eller synvilla?

Detta projekt genomfördes av Klas Dykhoff och resulterade i en lärobok: Ljudbild eller synvilla - en bok om filmljud och ljuddesign. (Liber 2002)


Ljuddesign för scenen

En handbok av Anders Aare, lektor i ljud på StDH, med både teknisk och konstnärlig inriktning om hur man får ljudet att bli så bra som möjligt vid teater- och musikframföranden. Boken innehåller tillämpningsövningar och är rikt illustrerad. (Liber)

Innehåll

  • Vad är ljud?
  • Grundläggande begrepp
  • Akustikens och scenljudets historia
  • Från de antika friluftsteatrarna fram till dagens teatrar
  • Ljudkedjan, det vill säga alla de ljudkomponenter (mikrofonen, mixerbord o.s.v.) som bildar en ljudanläggning för scenen
  • Mikrofonteknik och inspelningsteknik
  • Talteater och ljud
  • Musik och ljud
  • Olika fokus på ljuddesign

Boken finns inläst hos Inläsningstjänst. 


Butiken75Modern Teatermaskering

Lena Strandmark genomförde detta projekt som ledde fram till boken Modern teatermaskerin. (Carlssons)


Möte eller konflikt?

En studie över teaterpedagoger med icke-svensk teaterbakgrund på Dramatiska institutets teateravdelning och Teaterhögskolan i Stockholm. (2008)

Vad händer med en svensk teaterutbildning när man tar in pedagoger som har en utländsk bakgrund? Berikas utbildningen eller blir det ett exotiskt inslag som skolorna försöker marginalisera? Rikard Hoogland undersöker i denna studie hur teaterpedagoger med utländsk teaterbakgrund har arbetat och bemötts på två högskolor . Studien tar bland annat upp Jurij Alschitz, Stanislaw Brosowski, Kaisa Korhonen, Rudi Penka och Jurej Sawka och dokumenterades i en bok.


Möte med den andre

En bok om intervjuer för radio, dokumentärfilm och TV av professor Bengt Bok.

Att nå en människas inre är ett arbete där lyssnandet och sökandet ofta ger oss ett livsöde. Det handlar om att dechiffrera en människas tankar och utsagor, och vad han eller hon säger, eller inte säger. Intervjun är en konst som kanske kan liknas vid att förstå poesi ... tolka, knäcka koder etc. En intervju får inte bli ett samtal, vara till lags eller imponera. Den ska vara koncentrerad och rak, ta upp väsentligheter. Möte med den andre är en bok riktad till alla som är intresserade av intervjuer. (Carlssons 2008)


Om filmmusik

Projektet, som genomfördes av Peter Bryngelsson, resulterade i boken Om filmmusik. (Liber 2006)


Regi - kreativitet och arbetsledarskap

Martha Vestin genomförde detta projekt som resulterade i en rapport vilken gavs ut i bokform. (Carlssons)


Teaterhögskolans pedagoger dokumenteras

Flera pedagoger med mångårig undervisningserfarenhet har haft stort inflytande på undervisningen vid Teaterhögskolan de senaste decennierna. För att på något vis förvalta kunnandet hos dessa pedagoger inledde Teaterhögskolan 2004 ett långsiktigt dokumentationsarbete. Färdigställd dokumentation listas nedan i kronologisk ordning.

Dionysos och Apollon. Tankar om teater (2004)

Skådespelaren och professor emeritus vid Teaterhögskolan, Keve Hjelm, skrev under tre decennier, med början på 60-talet, en mängd artiklar om sin syn på skådespeleri, regi och teaterns roller. Hannes Meidal, skådespelare och fil.kand., redigerade detta omfattande material, som gavs ut i bokform på Carlssons i januari 2004. Till boken finns också en CD med ett antal röstexempel.

Sanna ögonblick (2004)

Regissören och teaterpedagogen Andris Blekte dokumenteras i filmen Sanna ögonblick av Michaela Hennig och Rex Brådhe. Med väl utvecklade övningar i avspänningsteknik utövade Andris ett stort inflytande på generationer av svenska skådespelare. Filmen går att beställa via filmbolaget Hennig & Illustra.

Den kroppsligt tänkande skådespelaren (2006)

Sedan 1970 har Stanislaw Brosowski ansvarat för mimutbildningen och kan sägas vara den som idag personifierar svensk mimtradition. Han har under lång tid förvaltat och utvecklat mimen som konstart i Sverige och är idag professor i scenisk gestaltning med inriktning mot mim vid Teaterhögskolan.

I boken Den kroppsligt tänkande skådespelaren dokumenterar mimaren och regissören My Areskoug Stanislaws sätt att arbeta med mim i utbildningen. My gick mimlinjen 1980-1983 och återkom som utbildningsledare för mimprogrammet 2002-2006. Hon påbörjade då detta omfattande dokumentationsarbete.

Professor Stanislaw (2006)

Dokumentärfilmaren Håkan Pieniowski har en andra dokumentation. Filmen Professor Stanislaw följer Stanislaws arbete med andraårsstudenter på skådespelarprogrammet och visar hans förhållningssätt och de metoder som genomsyrar hans undervisning.

Butiken75Ämne: Scenisk gestaltning. Skådespelarna Stina Ekblad och Krister Henriksson som professorer (2009)

Vid halvårsskiftet 2002 tillträde Stina Ekblad och Krister Henriksson två nyinrättade och tidsbegränsade professurer vid Teaterhögskolan i Stockholm. I boken intervjuar Karin Helander, lärare på Teaterhögskolan och professor i teatervetenskap, de två skådespelarna som delar med sig av sina tankar kring arbetet, ämnet och tiden som professor och lärare. (Carlssons)

Butiken75Den skrattretande teatern. Ett år med Gösta Ekman och hans vänner (2009)

På Teaterhögskolan i Stockholm ägnade skådespelare och magisterstudenter ett år åt att i första hand praktiskt, men också teoretiskt, utforska det skrattretande.

Under ledning av professorerna Gösta Ekman och Karin Helander, tillsammans med delar av Sveriges främsta humorelit , studerade magisterstudenterna äldre och nyare genrer inom komisk gestaltning. Karaktärsarbete, fars, clown, standup och improvisationsteknik stod på schemat. Stor vikt lades även vid att utforska rörelsens komiska potential. Karin Helander är redaktör för boken, medverkar gör också gästföreläsare på kursen samt de deltagande eleverna. (Carlssons)

Butiken75Con brio! Teatermannen Andris Blekte (2009):

K. Sivert Lindbergs personliga porträtt av den karismatiske och legendariske teatermannen och pedagogen Andris Blekte. (Carlssons)

Butiken75Teater i synnerhet. Ingrid Luterkort - en arbetsmemoar (2009)

Ingrid Luterkort är en nyfiken och energisk människa sedan snart hundra år. I denna yrkesmemoar, Teater i synnerhet, berättar hon för den lyhörde och välorienterade Per Axel Nordfeldt om en sällsynt innehållsrik levnad. Luterkort har varit en aktiv del av svensk teater och teaterutbildning under snart 80 år; som elev, skådespelare, lärare och författare. (Carlssons)


Butiken75Teorier ur kroppsliga praktiker

Eva Mark, filosof och föreståndare för Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet, och Pia Muchin, lektor i fysisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, beskriver ett praktiskt möte mellan konst och vetenskap. De redogör för vad fysisk gestaltning innebär, dess roll som ämne inom scenutbildningen, vad mötet mellan konstnären och filosofen resulterade i, hur reflektionen blev möjlig och hur en maktmedveten kunskapsproduktion växte fram ur praktiskt arbete med fysisk gestaltning. (Carlssons 2010)


Butiken75Visuell kultur och självbild

Projektet har lett fram till att Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt skrivit boken Visuell retorik, Bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia. (Liber)

Share |

Beställ böcker

Titlar med en rosa knapp framför titeln köper du direkt i Butiken - StDH:s webbshop. Övriga titlar beställer du genom att kontakta vår reception via e-post reception.stdh@uniarts.se eller telefon 08-49 400 000.

Filer och ljudklipp