Svarta Speglar - magisterutbildning för konstnärlig självreflektion

1 reaktorhall.
9 magisterstudenter.
90 minuter.

Var med i halvlek av Svarta Speglar: ett gränsöverskridande möte långt nere i underjorden mellan olika konstarter, mellan chorus och publik.

Stockholms dramatiska högskola (StDH) ger för första gången ett magisterprogram i konstnärlig självreflektion. Utbildningen är tvärdisciplinär och riktar sig till redan yrkesverksamma, och utforskar nya metoder att performativt analysera och fördjupa den egna skapelseprocessen.

Under en termin har studenterna undersökt var sin problemformulering, kopplad till den egna praktiken. Nu är det dags för dem att genomföra denna undersöknings sceniska del, individuellt och som kollektiv.

Medverkande

Maria Clauss
Love Kjellsson
Emie // Eva-Marie Elg
Daniela Kullman
Daniela Escarleth Romo Pozo
Christian Augrell
Cecilia Klingspor
Anna Svensson Kundromichalis
Anette Skåhlberg.

Missa inte tillfället att ta del av en nyskapande, omtumlande och unik reflektionsprocess!


Presentationer

Maria Clauss verk Coincée Maria Clauss

Coincée

Jag har tidigare alltid jobbat med text, men den här kursen knuffar mig ut ur det trygga boet som skrivande person och gör mig nyfiken på det praktiskt gestaltande. Likt en arkitekt som tröttnat på ritningar, vill jag hugga och slipa och karva i riktigt trä och försöka resa ett hus med mina bara händer.

Med ”Coincée” vill jag låta själva platsen gestalta en berättelse. Jag vill invertera det stora rummet och låta det lilla komma till tals. Jag kopplar därmed an till det tema som jag undersöker under kursen; hur tar man sig rätten att höras? Finns den egna rösten om ingen hör den? Har jag en egen röst? Har du?

Maria Clauss är dramaturg och manusförfattare.


Love Kjellsons verk Is it Evil to Kill a Tree
Love Kjellsson

Är det ondskefullt att döda träd?

Kan jag använda undersökandet av min relation till träd som central utgångspunkt för att skapa konst som känns som min egen berättelse? Vad är denna relation? Hur vet jag att något känns som min egen berättelse? Undersökandet av gränsen mellan det mänskliga ‘jaget’ och ‘naturen’ har inspirerat mig att undersöka nya sätt att improvisera musik i grupp, att ta plats och att ge plats. Hur förhåller sig min kropp till ett sammanhang men samtidigt till sig själv? Hur påverkar det vilka ljud jag väljer att skapa? Kan jag beskriva denna process för någon annan och sen improvisera tillsammans i grupp på ett sätt som är nytt för mig?


Love Kjellsson är musiker & konstnär. Arbetet presenteras separat som musik och som utställning.

www.lovekjellsson.se


Emie    Eva-Marie Elgs verk INTER  VIEWEmie // Eva-Marie Elg

INTER><VIEW

I kärnreaktorhallen kommer jag visa ett utkast till det tredje verket i videokonstserien Defined. Det kommer utgå från och undersöka kärnan av ens existens och hur reaktioner uppstår.

Videokonstnär och filmskapare verksam i Sverige och England sedan 2004. Drar inspiration från feministisk teori och posthumanistiska idéer. FilmForm distribuerar Emie // Eva-Marie Elgs senaste videoverk M-E: A VIDEO SELFIE som ingår i videokonstserien Defined.

www.happyendingsproductions.co.uk
www.twitter.com/happyendingsltd
www.instagram.com/semiemie


Daniela Kullmans verk Daniela Kullman The BrandDaniela Kullman

Daniela Kullman -The Brand 

Daniela Kullman - The Brand handlar om identitet genom sociala medier. Jag använder mig av mig själv som ankare för att belysa vårt digitala samhälle. 

Jag kommer göra ett försök att kontrollera bilden av mig själv, likt ett levande instagramkonto.

The Brand gör avstamp i skiftet mellan individualismens död och det kollektiva uppvaknandet.

Jag är dramatiker, regissör, skådespelare och djupt förälskad i sociala medier.

Daniela Kullman är dramatiker, skådespelare och regissör. Tidigare konstnärlig ledare för Teater Scenario ('03-07) och Teater Bristol '(13-15)
Interaktivitet och deltagande är återkommande i Kullmans ve
rk.


Daniela Escarleth Romo Pozo  verkDaniela Escarleth Romo Pozo

Sårbarheten får oss att skämmas, men inte exponeringen. Med utgångspunkt ur sårbarhet försöker jag närma mig gemensamma gränser, där den tredje blicken får tillfälle att genom överexponering, bli genomskinlig. 

Daniela Escarleth Romo Pozo är danskonstnär.


Christian Augrells verk Perceptiv seismografChristian Augrell

Perceptiv seismograf

Jag vill utmana mitt skrivande genom att projicera text som skrivs i realtid och se vad som uppstår i mötet med en publik.

Jag kommer lämna den trygga anteckningsboken och friskriva utifrån nuet och den fysiska plats jag befinner mig på likt en mänsklig perceptiv seismograf. Under terminen har jag velat undersöka förhållandet mellan medveten närvaro och mitt skrivande i sökandet efter ett mer personligt uttryck. I den processen har det dykt upp berättelser som tar alltmer plats i mitt medvetande. Det som uppstår mellan nuet och minnena skapar en dramatisk spänning som jag vill fortsätta utforska. 

Christian är utbildad dramatiker/dramaturg på Dramatiska Institutet. Han har skrivit ett antal pjäser för svenska och utländska teatrar. På senare år har han även börjat undervisa, skriva filmmanus och varit teaterledare för den egenstartade Teater Satelliten. 2014 mottog han och regissören Beata Gårdeler priset för årets bästa novellfilm på Göteborgs Filmfestival för filmen ”Vännerna” Bob Film Sweden / STV Drama. 

www.dramadirekt.se/presentationer.php?authorlist=44983

www.drakenteaterforlag.se/index.php?page=dramatiker&id=56


Cecilia Klingspors verk Memento moriCecilia Klingspor

Memento mori

När jag cyklar genom stan och kommer på en låtidé och sen spelar in den på mobilen så kan jag uttrycka mig ocensurerat och jag värderar inte kvaliteten . Jag vill utforska mina sånger och uttrycka mitt innersta och yttersta, ensam och tillsammans med er.  

Cecilia Klingspor – artist, musiker och kompositör.Hon har släppt en egen skiva med sånger på svenska:  Ovanför molnen (Vesper/Bonnieramigo 2009) samt albumet The Loulou SIsters (Dreamtrain records 2013). Hon har även gjort barnlåtar till radion.  Medlem i  The Loulou Sisters och Hildegards som gjort 100-tals spelningar i Sverige, Frankrike, Italien och USA. Tidigare utbildad på Kungliga musikhögskolan i bl.a. en master i Komposition Intermedia.


AnnaSvarta Speglar_nyAnna Svensson Kundromichalis

Jag tänker på Pandora

Jag tänker på Pandora ibland. På kvinnan och på skulden.

Hon som befinner sig mellan gudarna och människorna.

Hon straffas för all världens ondska bara för att hon är nyfiken.

Varför måste kvinnan alltid få skulden?

Pandora behöver upprättelse, en revolution.

Jag letar hos Aischylos och Aristofanes efter fragment och vältrar mig i discodansens metafysik.

Jag söker sammanhangen i mellanrummen.

I rummen emellan oss, mellan tragedin och komedin.

Meningsskapandet av det som sker emellan, det som inte syns men finns.

I mellanrummens rörelse.

Anna Svensson Kundromichalis  är skådespelerska och regissör. Just nu aktuell som pudel i föreställningen" Jag tycker om mej" på Pantomimteatern och med ett regiuppdrag hos Teater Tre med premiär våren 2017.

annasvenssonkundromichalis.se


Anette Skåhlbergs verk Ljuset från Döden Foto av Nick ReynoldsAnette Skåhlberg

Ljuset från döden

Att dö. Passar inte alltid så bra. Är kanske inte riktigt vad som är valet. Men är det möjligt att vända den slutgiltiga domen tillbaka till livet? Är det möjligt att göra ljuset och krafterna, som finns inom oss, ännu starkare?

Detta är det första verket i min undersökande magisterutbildning där jag vill testa och resonera om val och att ta sig över gränser, att se hur långt det går att experimentera med möjligheterna att växa som människa, och där jag vill blanda mina olika konstformer såsom skådespelare, författare, regissör, musikkreatör, scenkonstnär, filmare, röstartist, sagoberättare och hypnotisör. Till ”Ljuset från döden” är musiken komponerad av Christian Bingmark, och filmfotograf på filmdelarna är Marcus Möller.

Foto: Nick Reynolds

Anette är guldbaggenominerad filmare och Jan Fridegårdstipendiat med tjugotalet filmer och över fyrtio böcker i bagaget. Just nu är hon aktuell med sin roman ”I morse levde jag som alla andra” samt ungdomsboken ”Amulettringen – Det är jag som är Nadja” och kapitelboken ”Fula djurklubben”. I höst har hennes långfilm i en enda tagning ”7333 sekunder Johanna” premiär.

www.anetteskahlberg.123minsida.se

www.mymindcoach.se

www.6333sekunderjohanna.se

 

 

Share |

Biljettbokning

Fri entré, men begränsat antal platser. Förboka för att vara garanterad plats.

Boka biljett

NÄR?
19 maj kl 19.00-20.30
20 maj kl 19.00-20.30
24 maj kl 19.00-20.30
25 maj kl 15.00-16.30

VAR?
Reaktorhallen Kungliga Tekniska Högskolan
(Observera adressen!) Drottning Kristinas väg 51
Stockholm

Föreställningen kommer filmas.

Klä er varmt – det är långt ner i underjorden.

Ansvariga lärare

Aleksandra_Ivar Sviestins_NY

Foto: Ivar Sviestins

Lektor i rörelsegestaltning, teaterkoreograf

alexander skantze

Lektor i filmmanus, författare


Svarta speglar - en tvärdisciplinär magisterutbildning

Antikens speglar gjordes av putsad brons och den bild som där framträdde var alltså suddig och mörk, helt annorlunda än dagens perfekta glasspeglar. Följaktligen längtade dåtidens människor efter andra, klarare bilder, fullständigt ljusa och sanna. Även i den moderna världen söker vi en absolut sanning om oss själva och andra, i vetenskapen och informationsteknologin.

Vår tvärdisciplinära magisterutbildning ”Svarta Speglar” utgår istället från tanken att konsten arbetar med andra medel, då som nu. Speglingar av oss själva som fortfarande är mörka, suddiga och osäkra. Som just därför bär en annan mening.

Programmets huvudsakliga mål är att öva på och utveckla förmågan till fördjupad konstnärlig självreflektion, det vill säga att med artistiska metoder utforska nya insikter kring den egna kreativa processen och sedan kommunicera dessa insikter. I det utforskandet ingår att blottlägga, kartlägga och problematisera bl.a. sina smärtpunkter, sitt inre motstånd och det konstnärliga skaparflödet. Att gå utanför den egna bekvämlighetszonen, att undersöka sitt eget konstnärliga mörker respektive ljus.

Publikmötet är ett led i denna process och kommer utgöra en viktig del och material för vidare reflektionsarbete nästkommande termin.