Foto: Bengt Söderström Foto: Bengt Söderström

Den goda skådespelaren

Erika Höghede i en kulturpolitisk diskussionspjäs om skådespelarens yrkesverklighet. Work in progress.

Vad tar skådespelaren med sig upp på scenen? 

"Vi tar med våra relationer till våra medskådespelare, samhällets förväntningar på skådespelaren historiskt sett, skådespelarens bild av sig själv, bilden av skådespelaren, konventioner kring skådespeleri genom tiderna, sociala hierarkier, genusslentrianer m.m. 

Allt det har vi med oss upp på scenen och det är delvis privat, delvis en del av den tid skådespelaren lever i. Det är framförallt en del av det slutgiltiga verket som vi får oss tillgodo som publik. I det färdiga resultatet, föreställningen, finns förstås skådespelarens valmöjligheter, intentioner och många fler personers konstnärskap och val inblandade." funderar Erika Höghede i sin pjäs Den goda skådespelaren.

Gestaltningsarbetet har tagit sitt avstamp i Bourdieus tankar och teorier om symboliskt kapital, misskännande och habitus, och inspirerats av Brechts distanseringseffekt.

Den goda skådespelaren citerar delar ur Den goda människan från Setzuan, av Bertold Brecht och är i övrigt skriven av Erika, som med den här pjäsen redovisar sitt arbete på magisterprogrammet Den icke realistiska skådespelaren. Redovisas som work in progress.

Den icke realistiska skådespelaren

Den icke realistiska skådespelaren är en magisterutbildning på StDH, som problematiserar, exemplifierar och synliggör hur olika formval påverkar den kroppsliga gestaltningen i ett sceniskt uttryck.

Erikas handledare har varit Anna Pettersson.

Share |

Boka biljett

Kostnadsfritt.

Begränsat antal platser.

  • 13 januari kl 16 - Öppen redovisning - INGEN FÖRBOKNING, först till kvarn...

  • 14 januari kl 16

  • 15 januari kl 16

Längd: 60 min, inklusive redovisning av metod och process.

Pjäsen spelas på StDH, i T-trean, Valhallavägen 193

Redovisas som work in progress.

 

Erika Höghede

Erika är f.d. biträdande studierektor på Stockholms dramatiska högskola. Hon har sedan 2009 utvecklat fristående kurser på bas och avancerad nivå på StDH samt högskolegemensamma kurser för alla kandidatutbildningar på högskolan.
Erika är skådespelerska (film, tv, radio, teater) och även manusförfattare för främst barnproduktioner. Hon har utvecklat programkoncept för barnprogram på SVT och UR sedan 1994.

erika_privat_foto_anna_ehnsiö

Foto: Anna Ehnsiö

Kontakt Erika

Tel: 070-494 09 16
E-post: hoghede@gmail.com