Foto: Torulf Holmström Foto: Torulf Holmström

Examensredovisningar i Performativ kritik - kropp, framförande, tolkning

Möt årets studenter i Performativ kritik när de presenterar sina examensarbeten.

Kursen Performativ kritik avslutar nu sin tredje omgång och deltagarna håller öppna redovisningar kring sina arbeten 26, 27 och 28 maj på StDH.

Torsdagen den 28 maj ges ett seminarium, en öppen diskussion kring begreppet "performativ kritik" med utgångspunkt i kursdeltagarnas erfarenheter, samt böckerna Performativ kritik, Methodos – konstens kunskap, kunskapens konst och den nyligen publicerade: Språk och oförnuft.

Se: http://konstenskunskapkunskapenskonst.blogspot.se/

Fri entré till alla arrangemang! Ingen föranmälan! Välkomna!

 


Presentationer

 

rebeckaRebecka Holmström

Presentation jag gör är, förutom ett undersökande av teckning och minne som någonting fysiskt-logiskt, också fortsättningen på det intensiva stensamlande jag höll på med under många år. Här vill jag bjuda in andra att delta i materialinsamlingen, så att vi tillsammans kan återskapa förlorade stenar. På olika sätt vill jag undersöka förskjutningar som sker mellan praktikerna, växlandet mellan aktiv och passiv koncentration på en uppgift. Men också de tolkningsmåner som uppstår i vårt läsande, praktiserande av regler, instruktioner och i härmandet.

Rebecka Holmström är konstnär, är medlem i och driver frigruppen Unga Tur. Hon frilansar som scenograf, skribent och illustratör.


hildHild Borchgrevink

I mitt prosjekt for Performativ kritik har jeg ønsket å prøve ut hvordan jeg kan bygge opp mening i et scenerom over tid gjennom flere, parallelle dramaturgiske sykluser som ikke nødvendigvis er tydelig sammenkoblet. Skissene springer ut av mitt arbeid med en operalibretto og utforsker et meningsrom jeg gjerne vil oppnå, der det er rom for det usynlige og det utydelige samtidig som tilhøreren inviteres inn til å lese og engasjere seg i det som foregår, uten likevel å kunne fange dette helt.

Hild Borchgrevink er musikkviter, kritiker og forfatter. Hun har skrevet tekst til musikalske kammerverk og arbeider nå med en operalibretto.


emma_webbEmma Hammarén

Under året som gått har jag skrivit texter avsedda att installeras, högläsas eller på annat sätt anta rumslig form. Jag vill öppna skrivandet, och producera något som den läsande kan interagera med, bli medskrivande. Texten är inte min ensak. Jag vill undersöka den som något som konstrueras, något som finns i världen, påverkar den och påverkas av den.

I min presentation kommer jag bland annat att låta inbjudna deltagare göra en aktiv läsning/omskrift av min text. Den kommer att ta plats i rummet genom olika röster, och i olika variationer.

Emma Hammarén är konstnär, utbildad på Chelsea College of Art & Design och Biskops-Arnös författarskola.


ebba_webbEbba Jordelius

Klimatkrisen som måleri

Jag är konstnär och klimatstrateg. Under läsåret har jag arbetat med att förena de båda delarna av mig själv genom att gestalta klimatkrisen som måleri. Jag har utgått från världskartan och världsdelarna och fördjupat mig i idé- och konsthistoriska undergångsteorier och bilder. Här är en beskrivning av arbetet i ateljén: ”Formerna växer organiskt fram på duken och blir till öar som ett mikrokosmos. Formerna och världsdelarna blir till kroppar och vingar som hos ärkeängeln av Fra Angelico. Kropparna blir till ben, till döskallar. Vanitas. Skallarna svävar i intet. Världen går sönder.”

Ebba Jordelius är konstnär, målare och biolog. Hon arbetar med miljöfrågor.


permartensonPer Mårtensson

Jag kommer att redovisa en förberedelseprocess inför komponerandet av ett verk för countertenor och barockinstrument med utgångspunkt i Lars Mikael Raattamaas bilddikt Al-Jazeera. Textmaterialet som används i redovisningen är ett transkriberat samtal med mina kurskollegor och lärare på kursen Performativ kritik samt fragment ur texter av Anna Hallberg och Malte Persson som behandlar Raattamaas verk.

Per Mårtensson är tonsättare och har arbetat med huvudsakligen instrumental musik, men även intresserat sig för blandformer med instrument och elektronik. Han undervisar i komposition på Gotlands Tonsättarskola.


ola_webbOla Nilsson

Bakgrund och arbetsmetod
Arbetet med Gränser och Övergångar som företagits under kursen Performativ kritik, är en fri fortsättning på två tidigare verk (Kända och Okända Kroppars Utbredning, 2010 samt Överordnat: Möblemangets symboliska struktur, Underordnat: Vem var Bertil – en process i att bygga minnet 2012 - 2013) som har en form av psykoanalytisk metod som bas.
Presentationen är ett nedslag i en pågående process med mål och syfte att skapa ett ljudverk baserat på texter. Från början fanns ambitionen att gestalta relationen till min sedan många år avlidne, alkoholiserade morbror Bertil. Under projektets framåtskridande har fokus förflyttats till att mer handla om mig själv. Verket kan beskrivas som en form av självporträtt med Bertil som en av flera hävarmar för att ta mig bortom det nuvarande.

Ola Nilsson är konstnär. Han arbetar med installationer, objekt, ljud och text.


kajsa_webbKajsa Sandström

I mitt projekt till kursen Performativ kritik undersöker jag texten som ackompanjerar den koreografiska processen. Skrivbokens material som ibland letar sig in i verket och får en ny betydelse tillsammans med rörelserna. Med fokus på skrivande, ville jag ta steget från den centrala position som dansarens förkroppsligande av en process innebär och snarare stå invid, före och bredvid koreografin i tillblivelsen.
Till examinationen har jag bjudit in mina kurskollegor att delta i ett experiment. Genom rörelser och reflekterande i skrift och tal skapas en väv, eller –grafi i växelverkan mellan hur text influerar rörelse och rörelse influerar text.

Kajsa Sandström arbetar som dansare och koreograf. Hon utbildades vid PARTS i Bryssel och bor sedan 2011 i Stockholm. 


lisa_webbLisa Ullén

Koraller -Barriär och Motståndsorkestern experiment #1

Musikstycket är en serie musikaliska sekvenser för tre kontrabasar, två röster, slagverk, och piano, som tar vägen över en rent informativ text om koraller och korallrev; textstämman fungerar som en materiell avlagring kring vilken musikaliska sekvenser rör sig.

Lisa Ullén är pianist och komponist inom experimentell jazz och samtidsmusik. Verksam i Stockholm.

 

 

 

Share |

Performativ kritik

Performativ kritik är ett unikt samarbete mellan StDH och Fria seminariet i litterär kritik (FSL). Kursen behandlar, prövar och utvecklar den konstnärliga tolkningens kunskapsvärden i teori och praktik. Tredje kullen tar examen i maj 2015.

Studenterna är:
Hild Borchgrevink
Emma Hammarén
Rebecka Holmström
Ebba Jordelius
Per Mårtensson
Ola Nilsson
Kajsa Sandström
Lisa Ullén.

Kursansvarig Performativ kritik:
Magnus Jacobsson, poet och kritiker.

Ledare för FSL:s Forskarseminarium:
Magnus William-Olsson, poet och kritiker.

Redovisningstider

Redovisningarna hålls följande datum och tider:

• Tisdag 26 maj kl 13.00 - 17.00

• Onsdag 27 maj kl 09.00 - 17.00

• Torsdag 28 maj kl 09.00 - 16.30

Seminariet hålls:

• Torsdag 28 maj kl 13.30 - 16.30

Ingen föranmälan! Fri entré till alla arrangemang!

Redovisningsschema

Hitta hit

Redovisningarna och seminariet hålls i T-trean, på entréplanet i T-huset, StDH, Valhallavägen 193.
SL-buss 56, 72 och 76, stannar i närheten.