The Adorables. Ett deltagarkonstverk.

Kom och adoptera en charmerande liten artefakt i behov av ett kärleksfullt hem. Ingen av er kommer någonsin behöva vara ensam igen.

Vill du vara med och skapa ett konstverk, ett sammanhang och en möjlighet till möten tillsammans med oss? Du är välkommen att medverka i - och
medskapa - ett deltagande verk: The Adorables, på StDH den 12 december.

Av

Daniela Kullman, Creative Lead (Sweden)
Ellen Lindhagen, Room/Costumes/Props/Building (Sweden)
Stellan Sjöberg, Hosting/Casting (Sweden)
Gustav Tegby, Producer/liaison (Sweden)
Berta Gomez, Communications/MarketingTransmedia (Spain)

Som deltagare i verket kommer du lära känna, interagera och förhoppningsvis adoptera en Adorable. Du kommer dessutom lära känna andra deltagare, som också dom är möjliga vårdnadshavare åt en Adorable. Dessa artefakter är var och en unik individ med sitt eget speciella utseende och personlighet. Dom har också, vanligtvis, tragiska bakgrunder och är i desperat behov av empati och en omhändertagande människa. Innan du möter The Adorables den 12 december på StDH, kan du få mer information om projektet på
hemsidan:

Pic Linking Website

Det finns fortfarande mycket vi inte vet om vissa av dessa artefakter. På vår Facebook-sida kan du aktivt hjälpa till att skapa de olika Adorables identiteter och bakgrundshistorier.

facebook

The Adorables ett deltagande verk som utforskar empati, och hur den skapas och hämmas i samhället.

The Adorables är en av två studentproduktioner skapade inom ramen för kursen Deltagande berättande och som redovisas inför en publik på StDH 12 december.

Välkomna!


The Adorables. A participatory experience.

Adopt an adorable artefact in dire need of a loving home. And neither of you will ever be lonely again.

Do you wish to create a sense of connection, togetherness and meaning towards others along with us? We are inviting you to co-create the
participatory experience: The Adorables, here at SADA on the 12th of December.

Team

Daniela Kullman, Creative Lead (Sweden)
Ellen Lindhagen, Room/Costumes/Props/Building (Sweden)
Stellan Sjöberg, Hosting/Casting (Sweden)
Gustav Tegby, Producer/liaison (Sweden)
Berta Gomez, Communications/MarketingTransmedia (Spain)

As a participant in the experience, you come to get to know, interact with, and possibly adopt an Adorable. You will also get to know and interact with other participants, as potential caregivers of the Adorables. These artefacts are each one a unique individual with its own look, and personality. They have also, more often than not, tragic
backstories and are in dire need of empathy and a caring human.

Before you meet them on the 12th of December, you can know more about the project’s mission in the following website:

Pic Linking Website


There’s still much we don’t know about some of these little guys. In this Facebook page, you can actively help to create the Adorables’ identities and background stories.

facebook


Ultimately, the Adorables is a participatory experience that explores empathy, and how it is created and hampered in society.

Welcome!


 

Share |

Boka biljett

The Adorables upplevs i studio D4på StDH 12 december följande tider:

12.00-13:15 - The Adorables

15.00-16.15 - The Adorables

18.00-19.15 - The Adorables

Antalet platser är begränsat.

Deltagandet kostar 30 kr per person, vilket är en administrativ kostnad.

Uppsättningen är ca en timme lång och spelas antingen på svenska eller engelska, beroende på besökare.


Two projects within the course, Participatory Storytelling, are being presented the 12th of December. See them both!