Svensk musikal - workshops som arbetsmetod?

Seminarium 27 maj och öppen repetition 30 maj.

Utomlands används ofta workshops när nya musikaler skapas. Redan innan repstart arbetar team och ensemble med verket för att säkerställa resultatet.

Kan workshops optimera den kreativa processen för kreatörerna och göra det lättare för svenska producenter att våga satsa på nya musikaler?
Vilka fackliga avtal behövs?
Vi undersöker dessa frågor genom att organisera reading och workshop av nya musikalen CAMERA.

CAMERA

En öppen repetition av CAMERA hålls på Östgötateatern i Linköping, den 30 maj kl 16.00.
Biljetter bokas via Östgötateatern från 24 mars.

Läs mer om CAMERA!

CAMERA skrivs av Jan-Erik Sääf och Staffan Aspegren. Vid den öppna repetitionen framförs och workshoppas materialet av studenter från Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Under scenkonstbiennalen kommer vi även att organisera ett seminarium om workshops, den 27 maj kl 14.00-15.30.

Disa Nordström och Staffan Berg är projektledare, och samarbetar i detta projekt med Östgötateatern och HSM.

Kontakt

Staffan Berg, scenkonstproducent@gmail.com
Disa Nordström, disanordstrom@gmail.com
Marie Wahlqvist, kontaktperson på ÖT, marie.wahlqvist@ostgotateatern.se
Anna Maria Koziomtzis, kontaktperson på HSM, anna.maria.koziomtzis@hsm.gu.se

Share |

scenexpx_kvadrat

Medverkande studenter