Scenkonst och utopi

Ett tematiskt examensprojekt i form av en essä, ett koncept och ett seminarium, av Sara Bergsmark

Kan vi genom konstnärliga upplevelser ”prova på” hur en värld bortanför de normer och system vi lever i skulle kunna vara och kännas?

Scenkonst och utopi är ett tematiskt projekt om utopiska potentialer i scenkonsten. Om att i scenkonstens processer och resultat – hur vi organiserar våra processer och vad vi visar på scen – utgå från den värld vi vill uppleva istället för att återskapa den vi ser.

Jag vill undersöka hur scenkonst kan skapa känslomässiga upplevelser av att andra sätt att organisera världen på är möjliga – och hur publiken kan använda den känslan politiskt.

Projektet består av flera delar:
1. En essä – jag skriver en essä om utopiska potentialer i scenkonsten

2. Ett scenkonstnärligt koncept - ett konstnärligt koncept för framtida projekt skapas och redovisas i form av en projektbeskrivning

3. Ett panelsamtal:

Feminism, utopier och konst

Kan vi genom konstnärliga upplevelser ”prova på” hur en värld bortanför patriarkatet skulle kunna vara och kännas?
Ett samtal om att skapa feministiska utopiska rum genom scenkonst.
Medverkande: Moa Backman, dramatiker och regissör, Aleksa Lundberg, skådespelare, dramatiker, regissör och journalist och Ellen Nyman, skådespelare och regissör. Samtalsledare: Sara Bergsmark
Arrangör: ABF Stockholm och Stockholms dramatiska högskola
Tid och plats:  Lördag 9 maj kl 11.30-12.45 i Palmesalen

Läs mer om panelsamtalet!

Medskapande i Världen Bästa Föreställning – detta projekt är sammanflätat med mitt andra examensprojekt, Världens bästa föreställning . Världens bästa föreställning är ett devisingprojekt om drömmar och möjligheter där vi också arbetar med icke-hierarkiska metoder för kollektivt skapande och beslutsfattande.

Projektet som helhet presenteras genom en redovisning på StDH 21 maj.

Kontaktperson

Sara Bergsmark
sara.bergsmark@student.uniarts.se
073-928 74 67

Share |

scenexpx_kvadrat

Medverkande student