Just Another Pilgrim

Ett scenkonstprojekt som undersöker möjligheterna att spela teater längs pilgrimsleder.

Just Another Pilgrim  är ett examensprojekt med mål att undersöka utvecklingsmöjligheter för scenkonst längs pilgrimslederna i Europa.

Jakobsleden, som går från de franska Pyreneerna till Santiago de Compostela, har valts som exempel då den är en av de mest traffikerade lederna.

Med start den 7 april kommer Fredrik Lusth och Michael Stave att vandra Jakobsleden för att ta reda på vilka historier leden bär på genom att intervjua andra vandrare och lokalbefolkningen. De kommer också försöka hitta möjliga spelplatser och påbörja planeringen av ett framtida scenkonstprojekt.

Den 22 maj redovisas projektet Just Another Pilgrim på StDH. Michael och Fredrik kommer då att berätta om projektet och sina upplevelser längs Jakobsleden.

Alla är välkomna!

Mer info inom kort.

 

Share |

scenexpx_kvadrat

Vandringsdagbok

Medverkande studenter

Michael Stave, Scenkonstproduktion åk 3

Fredrik Lusth, Teaterregi åk 3