Fas 4 - det konstnärliga nolläget?

Ett seminarium om mångfald, funktionsnedsättning och scenkonst

Kan funktionsskillnader leda till konstnärliga vinster?
Kan en förlamad kroppsdel sättas i rörelse?
Hur gestaltas en ödla?
Vad är ett nolläge?
Vem kan utbildas till skådespelare?

Under ett antal veckor har Johan Bössman och två skådespelare med funktionsnedsättning arbetat med att iscensätta en teatertext. I rörelse-, text- och regiblock har de sökt skapa uttryck som utgår från skådespelarnas kroppar, erfarenheter och funktionalitet.

Johan har också intervjuat ett antal personer som på olika sätt arbetar med undervisning i skådespeleri på Stockholms dramatiska högskola.
Resultatet av forskningsarbetet (StDH) presenteras i ett seminarium som blandar scenframställning, interaktion och reflektion.

Välkommen!
 

Foto: Jose Figueroa

Share |

Biljetter

Biljettbokning med skugga

Information

  • tisdag 6 maj kl 13.30
  • tisdag 6 maj kl 19.30 - seminariet teckentolkas

Seminariet hålls i Studio 4 på StDH. Studio 4 ligger i D-huset på Valhallavägen 189.

Inbjudan

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst

Fas 4 - det konstnärliga nolläget? är en av åtta redovisningar av studenter på magisterprogrammet Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst.