Den sociala scenen

Ett rörelsebaserat drama av Martin Hasselgren

Spelar du huvudrollen i ditt eget drama eller är du bara statist i någon annans?
Se ett rörelsebaserat drama om rollarbetet på sociala medier!

Medverkande: Stina Gunnarsson & Alejandro Bonnet
Koreografi: Martin & ensemblen
Ljus: Raimo Nyman
Ljud, kostym & Scenrum: Martin Hasselgren

Musik av Carl Stone, Mattias Petersson & George Kentros, Lois Laplace, The Strokes, Alain Romans

Tack till Stina Gunnarsson, Owen Armour, Magnus Mattsson, Harald Mellbom, min fru Marianne

Frågeställningar

  • Det finns avsevärda likheter mellan hur en del människor väljer att använda sociala medier på internet och andra arbetar med teater. Kan man säga att sociala medier är ett sätt att spela teater, ett rollarbete på en virtuell scen?
  • Vår egen subjektiva upplevelse av tillvaron förändras beroende på perspektivet på samma sätt som kantiga strukturer slätar ut sig beroende på upplösningen och avståndet. Harmoni och skönhet uppstår på flera olika nivåer i mikro- och makroperspektivet och samma former upprepar sig. Ju djupare vi skådar i naturen desto fler underdelningar hittar vi, beståndsdelarna löser upp sig i nya beståndsdelar. Kanske blir vi främlingar för varandra i en relation när vi byter perspektiv, när vi byter medium? Kanske måste vi omdefiniera varandra, omdefiniera organismen när vi byter verklighet. Är den virtuella verkligheten verkligare än vår egen eftersom vi själva definierar alla dess parametrar medan vår egen tillvaro är och förblir en gåta?
Share |

Biljetter

Biljettbokning med skugga

Information

  • Måndag 5 maj kl 18.00
  • Tisdag 6 maj kl 18.00

Den sociala scenen spelas i Studio 3 på StDH. Studio 3 ligger i D-huset på Valhallavägen 189.

 

Movit

Den sociala scenen är en av åtta redovisning från magisterutbildningen Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst.