Fassbindermaskinen - en Barrond i sju akter

Den fristående kursen ”Fassbindermaskinen” håller öppna redovisningar.

Vad är Fassbindermaskinen?

Rainer Werner Fassbinder var en tysk regissör som under tjugo aktiva år gjorde fler än fyrtio filmer. Han blev 37 år gammal och sjuttiotalet var hans tid.

Hans första film bär titeln Kärlek är kallare än döden. Detta är nu inte något särskilt uppmuntrande påstående. Men Fassbinder fann en filmisk metodik som bar hans svarta påstående och som gjorde hans filmer medryckande och möjliga att förstå. Hur bar han sig åt? Denna försöker forska ut och förstå vad han kan menat och hur en sådan kunskap skulle kunna ha betydelse för vår tids berättelser.

Fassbindermaskinen är en kurs som undersökt frågorna ovan genom att kollektivt skapa ett verk; Fassbindermaskinen. Verket har formen av en redovisning i vilken ingår video (live med trekamera), scenisk gestaltning och bildprojektion.

Lärare för kursen har varit Harald Stjerne, regissör och författare inom film, teater, radio och tv. Han är verksam på Di/StDH sedan 1990.

 

Share |

Redovisningstider

  • Onsdag 17 december kl 18.00, Öppen redovisning, genrep
  • Fredag 19 december kl 10.00, Öppen redovisning

Redovisningarna hålls i Filmstudion,
D-huset, StDH

Alla är Herrlich Willkommen!

Ingen föranmälan men begränsat antal platser, så kom i tid!

Frågor: biljett.stdh@uniarts.se