Examen Tv-producent 2013

Här presenterar vi de examensfilmer som avgångsstudenterna på Tv-producentutbildningen har producerat. Av upphovsrättsliga skäl är filmerna lösenordsskyddade. Kontakta respektive student för att få tillgång till lösenordet.

 • Allan Ballan

  En examensfilm av Annika Barklund från Stockholms dramatiska högskolas tv-producentutbildning 2013.
 • Hemmafixarna

  En examensfilm av Erik Artur Andersson från Stockholms dramatiska högskolas tv-producentutbildning 2013.
 • Jag Är Vargen

  En examensfilm av Jesper Ei Karlsson från Stockholms dramatiska högskolas tv-producentutbildning 2013.
 • Malmöflickorna

  En examensfilm av Caroline Ringskog från Stockholms dramatiska högskolas tv-producentutbildning 2013.
 • Olssons

  En examensfilm av Robin Olsson från Stockholms dramatiska högskolas tv-producentutbildning 2013.
 • The Perfect Soda

  En examensfilm av Oriel Danielson från Stockholms dramatiska högskolas tv-producentutbildning 2013.
 • TITTA! MIN VÄRLD!

  En examensfilm av Pernilla Olsson från Stockholms dramatiska högskolas tv-producentutbildning 2013.