Voyeur

Voyeur är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013" och är initierat av scenkonstkollektivet BONTHROP. Från StDH medverkar även Elize Arvefjord, Jonas Bernander, Sofie Anderson och Clara Lowden.

Föreställningsperioden är slut.

Ett skådespel i två akter för en aktör, en åskådare och ett antal lyssnare

Vad är det som gör en händelse till teater?
Var går gränsen mellan den dokumentära händelsen och den iscensatta?
Kan teater existera utan en publik?
Vad är en publik?

BONTHROP vill genom Voyeur utmana rastlösheten och föreslå en motvikt till känslan av ett tempo som ständigt eskalerar. De vill skapa en frizon där tankar och resonemang kan ta alla möjliga omvägar.

Vi utforskar tillsammans med två frivilliga deltagare begreppet publik och gränslandet mellan den dokumentära och fiktiva händelsen. Genom annonser i lokaltidningar sammanför projektet två personer vars vägar i vanliga fall aldrig hade korsats. Voyeur vill göra det möjligt, om så bara för en enda person, att utan skam och blygsel studera en medmänniska under 24 timmar.

Akt 1 spelas endast en gång och har bara en person i publiken.
Akt 2 är en platsspecifik ljudinstallation som är öppen för en större publik:

OBS ny tid och plats!
När: Torsdag 30 maj kl 11-15
Var: Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm
Som publik kan du komma och gå när du vill. Fri entré, ingen bokning behövs.

I samarbete med:
André Hasselgren, Isak Bergström, Sanna Nilsson, Sidi Fjellström, Jonathan Silén

Share |