Turteatern

Turteatern är Fanny Enbergs examensprojekt, alltså inte en föreställning, i "Examen scenkonst 2013". Fanny Enberg är student på Scenkonstproducent.

Fanny Enberg har blivit erbjuden uppdraget att tillsammans med Turteaterns konstnärliga ledning utvärdera verksamheten, ta fram en ny organisation samt repertoar och helhetsplanering för åren 2014 och 2015.

Planeringsgrupp: Carina Ehrenholm, Erik Holmström, Nils Poletti och Fanny Enberg (student på Stockholms dramatiska högskola)
Rådgivare: Turteaterns styrelse
Handledare: PeO Sander och Christina Molander
Bollplank: Erik Gavelin (student på Stockholms dramatiska högskola)
Mottagare: Turteatern och publiken

Innehåll

  • Utvärdering av nuvarande verksamhet.
  • Översikt över personal och arbetsfunktioner.
  • Ekonomi, budget och egendom.
  • Konstnärlig inriktning och ambition.

Resultat

Förnyad personalplanering jämte arbetsbeskrivningar. Repertoarplanering för 2014 och 2015. Nya riktlinjer för hur teatern skall drivas. Nya planeringsverktyg för verksamhet och ekonomi. Förnyelse av policydokument.

Share |

Mer information

Läs mer på www.turteatern.se.