Foto: Petra Hellberg

Slutstadier

Slutstadier är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Christian Abrahamsson, student på Teaterteknik, Tove Berglund, student på Kostymteckning, Johanna Emanuelsson, student på Dramatik/dramaturgi, Carl Johan Karlson, student på Teaterregi, Christoffer Karlsson, student på Ljuddesign, Arne Lindberget, student på Teaterteknik, Johan Lundström, student på Mask- och perukdesign, Johan Sundén, student på Ljusdesign samt Hanne Wirde, student på Scenkonstproducent.

Föreställningsperioden är slut.

Mamma, vad är en människa, frågade barnet plötsligt. Ja du, svarade modern. Det var en bra fråga. Vad är en människa? Vad är det för någonting? En slag kolförening…? En sammansättning av olika delar, kanske? En slag massa av arvsanlag kan man nog säga, svarade modern. Nedärvda gener, koder, som bildar ett nät, eller en klump, en kropp, av kött och så vidare. Människokött. Människan är en… en… ett djur kan man säga. Ett rovdjur.

Ett rådjur, frågade barnet. Nej, ett däggdjur, svarade modern. Eller kanske en gam. Asätare skulle man kunna säga att vi människor är. Eller som fästingar. Parasiter.

En föreställning om smitta, kamp och motstånd. Eller om bögar, mediciner och påvens glädjedans. Eller om människors olika värde och ett system vid vägs ände.

Premiär 12 april på Stockholms Stadsteater.
Spelas t.o.m. 12 maj.

Medverkande på scenen: Tove Edfeldt, Lilian Johansson, David Lenneman, Shelby Niavarani, Joel Spira, Josèphine Wistedt, Misa Lommi

Idé: Carl Johan Karlson (student på Stockholms dramatiska högskola), Johanna Emanuelsson (student på Stockholms dramatiska högskola)
Regi: Carl Johan Karlson (student på Stockholms dramatiska högskola)
Dramatiker/dramaturg: Johanna Emanuelsson (student på Stockholms dramatiska högskola)
Scenografi: Sven Haraldson
Kostym: Tove Berglund (student på Stockholms dramatiska högskola),
Mask och peruk: Johan Lundström (student på Stockholms dramatiska högskola),
Ljus: Johan Sundén (student på Stockholms dramatiska högskola),
Ljud: Christoffer Karlsson (student på Stockholms dramatiska högskola),
Producent: Hanne Wirde (student på Stockholms dramatiska högskola),
Teatertekniker: Christian Abrahamsson (student på Stockholms dramatiska högskola), Arne Lindberget (student på Stockholms dramatiska högskola)

Share |