Foto: Martin Hellström

Sing the Body Electric!

Sing the Body Electric! är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Elin Holmberg Klasén och Martin Hamberg, studenter på Teaterteknik.

Föreställningsperioden är slut.

Sing the Body Electric! är ett nytt verk som skapas vid Operahögskolan i Stockholm av Carl Unander-Scharin och Åsa Unander-Scharin i nära samarbete med studenterna på Extended Opera-kursen och studerande i teaterteknik från Stockholms dramatiska högskola.

Verket är en förkroppsligad opera - en corporatorio - där musik, röst, kropp, rörelse och interaktion samspelar i utförandet. Librettot är baserat på texter av Albert Einstein (The world as I see it), Walt Whitman (I sing the Body Electric!) och dikter av William Blake.

Ny teknologi som har utvecklats för och genom operaverket är Throat IV, Throat för iPhone, Virtual viola da gamba, the Charged Room och ScenOchSinneSensor.

Premiär 30 maj i Reaktorhallen R1 - KTH
Spelas t.o.m. 2 juni
Visas också på Scenkonstbiennalen 23-24 maj samt på turné till Sydafrika 13-15 juni.

Medverkande: Fyra operasångare från kursen Extended Opera vid Operahögskolan i Stockholm
Musik och textsammanställning: Carl Unander-Scharin
Regi: Åsa Unander-Scharin
Teknikutveckling: Ludvig Elblaus, Carl Unander-Scharin, Åsa Unander-Scharin
Scenografi: Elin Holmberg Klasén (student på Stockholms dramatiska högskola)
Ljusdesign: Martin Hamberg (student på Stockholms dramatiska högskola)

Share |

Biljettbokning

Information om biljettbokning hittar du på www.operahogskolan.se.