Examen scenkonst 2013

Studenterna på våra scenkonstutbildningar har en avslutande övningsproduktion den sista terminen (den s.k. Ö3) på sina respektive kandidatutbildningar. I år leder övningsproduktionen fram till inte mindre än 17 examensprojekt som spelas på vitt skilda platser i hela Sverige samt utomlands.

Projekten presenteras i bokstavsordning.

Läs mer om Examen scenkonst 2013 i rutan här intill.

 • Automagic

  Automagic är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Anna Haglund, student på Ljuddesign och Johan Sundén, student på Ljusdesign.

  F...
 • Bwana Bernander

  Bwana Bernander är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Jonas F Bernander, student på Dramatik/dramaturgi, Maria Morgell, student på Mask- oc...
 • Den magiska cirkeln

  Den magiska cirkeln är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Elize Arvefjord, student på Ljuddesign och Magnus Mikaelsen, student på Ljusdesig...
 • Den offentliga människan

  Den offentliga människan är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Daniela Mengarelli, student på Mask- och perukdesign, Jasminda Blanco studen...
 • Gåvan

  Gåvan var en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkade Jonas F Bernander, student på Dramatik/dramaturgi.

  Föreställningsperioden är slu...
 • Hedda Gabler

  Hedda Gabler är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Johan Sundén, student på Ljusdesign, Anna Haglund, student på Ljuddesign och Erik Gaveli...
 • Holiday

  Holiday är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Sofia Romberg, student på Scenografi och Christoffer Karlsson, student på Ljuddesign.
  ...
 • Libertiner

  Libertiner är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Gunnar Eriksson, student på Dramatik/dramaturgi, Pernille Lindstad, student på Teaterregi,...
 • ROBERTO ZUCCO

  Roberto Zucco är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Helena Carlsson, student på Kostymteckning samt Mika Knutsson och Otto Stockhaus, stude...
 • Rörelsen

  Rörelsen är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Hanna Borglund, student på Dramatik/dramaturgi, Lisa Färnström, student på Teaterregi, Emma ...
 • Sing the Body Electric!

  Sing the Body Electric! är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Elin Holmberg Klasén och Martin Hamberg, studenter på Teaterteknik.
 • Skippin’ through the graveyard

  Skippin’ through the graveyard är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Linda Irenedotter Ingemansson, student på Scenografi och Maria Morgell...
 • Slutstadier

  Slutstadier är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Christian Abrahamsson, student på Teaterteknik, Tove Berglund, student på Kostymteckning,...
 • Sommarlov

  Sommarlov är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Jenny Nordmark, student på Scenografi och Gustav Nordmark, student på Ljuddesign.
 • This is Sirqus Alfon

  This is Sirqus Alfon är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013". Från StDH medverkar Tove Berglund, student på Kostymteckning.

  Premiär 26 september på S...
 • Turteatern

  Turteatern är Fanny Enbergs examensprojekt, alltså inte en föreställning, i "Examen scenkonst 2013". Fanny Enberg är student på Scenkonstproducent.
 • Voyeur

  Voyeur är en av föreställningarna i "Examen scenkonst 2013" och är initierat av scenkonstkollektivet BONTHROP. Från StDH medverkar även Elize Arvefjord, Jonas Bernander, Sofie...

Biljettbokning

Information om hur du bokar biljetter hittar du under respektive föreställning.

Recensioner

Nummer.se

Mer om Examen scenkonst 2013

StDH:s scenkonstutbildningar är: Dramatik/Dramaturgi, Kostymteckning, Ljuddesign, Ljusdesign, Mask- och perukdesign, Scenkonstproducent, Scenografi, Teaterregi och Teaterteknik.

Syftet är att studenten bildar ett produktionsteam tillsammans med en eller flera studenter från samma årskurs. Detta team ska sedan driva sitt eget konstnärliga projekt där målet är att möta en publik. I det här projektet kommer man som student att få ett större ansvar och ges mer självständighet än i tidigare övningsproduktioner. Man får i första hand arbeta i sin yrkesfunktion, men gränsöverskridande yrkesfunktioner kan vara nödvändiga för att produktionen ska kunna genomföras.

Upplägget är att varje student deltar i max två produktioner och ska, i minst en av dessa, arbeta inom sin yrkesfunktion.

Målet är att studenten efter kursen ska kunna arbeta i ett konstnärligt team där samtligas yrkeskompetenser tas till vara för att åstadkomma ett sammanhållet konstnärligt verk.

Årets Examen Scenkonst 2013 är 17 till antalet och kommer att spelas på en mängd olika platser: Lejonkulan på Dramaten, Stockholms stadsteater, Teater Tribunalen, i en lägenhet, Stockholms dramatiska högskola, i Harry Scheins rum på Filmhuset, Dansens hus, ev turné med Parkteatern, KTH, Uppsala stadsteater, Ung Scen/Öst i Linköping, DOCH samt en turné till Sydafrika.