Evenemang 2013

 • Examen Tv-producent 2013

  Här presenterar vi de examensfilmer som avgångsstudenterna på Tv-producentutbildningen har producerat. Av upphovsrättsliga skäl är filmerna lösenordsskyddade. Kontakta respekt...
 • Examen Dokumentärfilm 2013

  Här presenterar vi de examensfilmer som avgångsstudenterna på dokumentärfilmsutbildningen producerat. Av upphovsrättsliga skäl är filmerna lösenordsskyddade. Kontakta respekti...
 • Examen scenkonst 2013

  Studenterna på våra scenkonstutbildningar har en avslutande övningsproduktion den sista terminen (den s.k. Ö3) på sina respektive kandidatutbildningar. I år leder övningsprodu...
 • DEPARTURE ON TOUR 2013

  DEPARTURE ON TOUR 2013 är en föreställning i sju akter från avgångsklassen i skådespeleri på svenskt teckenspråk.
 • Spela med Molière

  Kursen Commedia och text redovisar sitt arbete i "Spela med Molière".
 • STRWRS NOT THIS IS

  STRWRS NOT THIS IS är vårens examensproduktion från avgångsklassen i mimskådespeleri. För idé och regi står Reich + Szyber. Premiär 4 maj.
 • Performativ kritik – kropp, framförande, tolkning

  Möt de tio första studenterna från kursen Performativ kritik i deras examensredovisningar.
 • MAINSTREAM

  Ljudkonstutställningen MAINSTREAM visas på Musik- och teatermuseet i Stockholm.
 • ROBERTO ZUCCO

  Roberto Zucco av Bernard-Marie Koltès är vårens examensproduktion från avgångsklassen i skådespeleri. För regin står Tobias Theorell och scenografin är gjord av Sören Brunes. ...
 • 9 solon

  "9 solon" är namnet på de slutredovisningar som studenterna på magisterprogrammet "Den icke-realistiska skådespelaren" gör. Spelas på Stockholms dramatiska högskola 3 och 4 ma...
 • exit HAMLET

  - ett sceniskt experiment i fem delar.
  exit HAMLET är ett gästspel från Teater Manu i Oslo. I föreställningen, som spelas på StDH, medverkar tre studenter från Skådespe...
 • Cabaret Stravaganza

  Brasilianskt gästspel av Companhia de Teatro Os Satyros i samarbete med Stockholms dramatiska högskola och Unga Klara.
 • HÄMTA ANDAN våldet hände i söndags

  HÄMTA ANDAN våldet hände i söndags är mimskådespelarstudenternas andra examensföreställning. För manus och regi står Lena Stefenson. Premiär 16 februari. Klicka på knappen i h...
 • Manifesto

  Manifesto – en föreställning i fyra akter